สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี ทั้งนี้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพม.สระบุรี เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ You Tube OBEC Channel