ประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมิน ภาค ข และภาค ค คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี