เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ซึ่งมี ดร.วัชพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอัฒจันทร์ด้านทิศตะวันออก สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม