เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.สุรศักดิ์ วาดเขียน สอบจ.สระบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.สุรศักดิ์ วาดเขียน สอบจ.สระบุรี เขต อ.มวกเหล็ก ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี และอดีต ผอ.เชี่ยวชาญ ดูภาพเพิ่มเติม