เยี่ยมคารวะ ดร.มงคล ศิริพ้ฒนกุล ที่ปรึกษา สพม.สระบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ร.ร.มัธยมศึกษาสระบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.มงคล ศิริพ้ฒนกุล ที่ปรึกษา สพม.สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สระบุรี สพม.ลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี