โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน “ โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ” โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ผู้แทนโรงเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วม ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม