เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศ โรงเรียนหนองแซงวิทยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ (เพิ่มเติม)

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 30 – 21 มี.ค. 2565 สอบถามเพิ่มเติ่มโทร 082-3471916

Read more

สมัครสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอเชิญชวนครู (ทุกกลุ่มสาระฯ) บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามแนวทางการพัฒนาครูของ สพฐ. และสามารถใช้ลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill 4 ทักษะจาก Cambridge จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน

Read more

มอบสิ่งของช่วยเหลือ

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี & โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจำนวน 2,000บาท ให้กับศูนย์พักคอย ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Read more

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและครูต้นแบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและครูต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

Read more