มอบสิ่งของช่วยเหลือ

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี & โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือและเงินสนับสนุนจำนวน 2,000บาท ให้กับศูนย์พักคอย ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

Read more

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและครูต้นแบบ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและครูต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

Read more