พิธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และบวงสรวงศาลหลักเมือง

วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ณ วัดศาลาแดง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO)

Read more

เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์

วันที่ 5 มกราคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวมะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม สำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารเรียนเพื่อทดแทนอาคารเรียนไม้หลังเก่าที่ชำรุด เนื่องจากใช้งานมานานถึง 48 ปี

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดคำชี้แจง บัญชีตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Read more

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร่วมกับจังหวัดสระบุรี ในการดำเนินการนำนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดสระบุรี

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

Read more

เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565 โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

Read more