พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระสมณวัตรวิมล “หลวงพ่อใหญ่” พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยมี พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์

Read more

ประชุมผู้อำนวยการ รร. ในสังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาภายในสังกัด ทั้ง 21 แห่ง

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สบช. สัญจร ปี 2565

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการ สบช. สัญจร ปี 2565 ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Read more

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รร.มวกเหล็กวิทยา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และ ห้อง To Be Number One และการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน แบบ On-Site

Read more

พิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19

Read more

ผอ.สพม.สบ เข้าเยี่ยมคารวะ คลังจังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ คลังจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) ของ สหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี ทั้งนี้มี

Read more