สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more

การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกล การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการนโยบายและแนวทางของโครงการ ณ

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานพิธีเปิด “DSPS OPEN HOUSE 2024 เรียนดีมีความสุข”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “DSPS OPEN HOUSE 2024 เรียนดี มีความสุข” เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้อมูลการรับนักเรียนในระดับชั้น

Read more

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 เพื่อประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้มี นายประสิทธิ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

Read more

ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกฯ เข้าร่วมพิจารณา ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชากร

Read more

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนมกราคม

Read more

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 ทั้งนี้มี พล.ต.ต. ฐณธรณ์

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Read more

ประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานเข้าร่วมประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ทั้งนี้ มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร อำเภอเมือง

Read more