ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค. 2565 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ รอง ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายผล

Read more

เยี่ยมให้กำลังใจ นร.ทุนเฉลิมราชกุมารี ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 22 ต.ค. 2565 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ น.ส.นพภัสสร วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารและทีมงาน นำกระเช้าเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมส่งความห่วงใย นายประกาศิต สีชมภู นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4

Read more

รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.สังกัด สพม.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้รับมอบหมายจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบถุงปันน้ำใจฯ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียนในสังกัด

Read more

ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ พลมณี ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Read more

ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

วันที่ 11– 12 ตุลาคม 2565เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร์ รีสอร์ท

Read more

ประธานพิธีเปิดการจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมวกเหล็กร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ดูภาพเพิ่มเติม

Read more