การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 22 คน ดังนี้

Read more

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ.

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.สบ เป็นประธานรับการติดตาม พร้อมด้วย ดร.บัญชา

Read more

สมัครสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอเชิญชวนครู (ทุกกลุ่มสาระฯ) บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ตามแนวทางการพัฒนาครูของ สพฐ. และสามารถใช้ลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ด้วยชุดข้อสอบ Linguaskill 4 ทักษะจาก Cambridge จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน

Read more

เปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE Safety Center) จังหวัดสระบุรี โครงการดังกล่าว สพม.สบ โดย

Read more

ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES

22 ก.พ. 2565 เวลา 10.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ มอบหมายให้ ดร.วีระศักดิ์ พลมณี พร้อมด้วย ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รอง ผอ.สพม.สบ และบุคลากร

Read more

ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

22 ก.พ. 2565 เวลา 07.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ดูเพิ่มเติม

Read more

ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม

Read more

ประชุม ผอ.รร. สังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 2/2565

18 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565 โดยมี รอง ผอ.สพม.สบ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม

Read more

การปฏิบัติงานออกเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เทศกาลวันแห่งความรัก 2565

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม

Read more