ประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.สระบุรี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ สพม.สระบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดูภาพเพิ่มเติม

Read more

เยี่ยมคารวะ ดร.มงคล ศิริพ้ฒนกุล ที่ปรึกษา สพม.สระบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ร.ร.มัธยมศึกษาสระบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.มงคล ศิริพ้ฒนกุล ที่ปรึกษา สพม.สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

Read more

รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ร.ร.มัธยมศึกษาสระบุรี รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยจาก นายสัญญา บุญหลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและคณะ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Read more

เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.สุรศักดิ์ วาดเขียน สอบจ.สระบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.สุรศักดิ์ วาดเขียน สอบจ.สระบุรี เขต อ.มวกเหล็ก ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี และอดีต ผอ.เชี่ยวชาญ ดูภาพเพิ่มเติม

Read more

ตรวจการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ

วันที่ 3 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจการก่อสร้างจาก สพม.สระบุรี นำโดย ผอ.ทวน เที่ยงเจริญ ผอ.เชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผอ.ร.ร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.สระบุรี และคณะกรรมการ ตรวจการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ งบประมาณ

Read more

ประชุมข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัดครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประชุมข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดยมี ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมฯ

Read more

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ สพม.สระบุรี

วันที่ 31 ส.ค.64 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เดินทางมารับตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษา สพม.สระบุรี ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผอ.ร.ร.สระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.สระบุรี

Read more

ตรวจการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน และการก่อสร้างบ้านพักครู

วันที่ 30 ส.ค.64 ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ผอ.เชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผอ.โรงเรียนเสาไห้” วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.สระบุรี ผอ.มนูญ ชัยสูงเนิน ผอ.โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา” ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีและคณะกรรมการ ตรวจการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน

Read more