สพม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายคงชนะ ปะมาคะเต ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

Read more

สพม.สระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

วันที่ 20 กันยายน 2566 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ นายพชร พิมพ์วาปี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.อรวรรณ

Read more

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อติดตามการนำนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่จะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมต่อไป ณ โรงแรมซันธารา

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียน ครู ผู้บริหาร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read more

พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สพม.สระบุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ภาพเพิ่มเติม ภาพจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

Read more

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

Read more

ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2566

Read more