การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 3/2567 เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติราชการและการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี