การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติราชการและการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ให้เกิดความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี