การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (แก้ไขปฏิทินการย้ายและข้อมูลอัตรากำลัง)

รายละเอียดคำชี้แจง บัญชีตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 20 (20th IJSO)

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดคำชี้แจง บัญชีตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

Read more