ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานฯ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อกลับมาที่คุณศรินยา วงษา โทร. 0891299233 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Read more

ประกาศรับสมัคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี : 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ: 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 -24 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Read more