ประกาศ ผลการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประจำปี 2564

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

Read more

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ IJSO19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ และแนวปฏิบัติ การสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 19 (IJSO19) ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตารางสอบ มาตราการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

Read more