การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “ครู ก” หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยประจำท้องถิ่น

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย ดร.เจตพงษ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและพิจารณาการดำเนินกิจกรรมการเปิดรับสมัครตัวแทนจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็น “ครู ก” หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยประจำท้องถิ่น และการขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยเฉพาะ 3 วิชาสำคัญ คือ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมือง วิชาศีลธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้มี สพป.สระบุรี เขต 1 , สพป.สระบุรี เขต 2 และ สกร.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี