การประชุมสัมนา การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระบุรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระบุรี โดยท่านกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และบรรยายพิเศษ “เด็กสระบุรี เรียนดี มีความสุข” มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้นี้มีว่าที่ ร.อ. ภวัต ปั้นบำรุงกิตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี ให้ความรู้ เรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและวินัยการคลังของสถานศึกษา ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ภาพเพิ่มเติม