การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 5/2566 ทั้งนี้มี นายทิฆัมพร ศริพันธุ์ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี รูปภาพเพิ่มเติม

  • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
  • การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
  • การตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 จากบัญชี ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล
  • การตั้งคณะกรรมการประเมิน สำหรับประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
  • ขออนุมัติผล ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 พร้อมตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 2 การประเมินด้านที่ 3 เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว17/2552
  • ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 3 (ด้านผลการปฏิบัติงาน) เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑื ว17/2552
  • การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566