ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

วันที่ 11– 12 ตุลาคม 2565เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา