การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้มีบุคลากรแต่ละสนามสอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี