การอบรม ระบบ My Office

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการอบรม ระบบ My Office เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่จะปฎิบัติหน้าที่กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม