ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ว.PA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (สพม.สระบุรี) โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564) และตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ว10/2564) ประเด็น “เตรียมตัวอย่างไรให้ตอบโจทย์ ว.PA” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตร และชมคลิปย้อยหลังได้ตามลิงค์ด้านล่าง