ตรวจการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน และการก่อสร้างบ้านพักครู

วันที่ 30 ส.ค.64 ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ผอ.เชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผอ.โรงเรียนเสาไห้” วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.สระบุรี ผอ.มนูญ ชัยสูงเนิน ผอ.โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา” ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีและคณะกรรมการ ตรวจการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน และการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 8 ยูนิตงวดที่ 6 ณ โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา” อ.หนองแค จ.สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม