ตรวจการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจการก่อสร้างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี นำโดย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตรวจการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ งบประมาณ 34,442,000 บาท ของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี โดยมี นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี และคณะนำตรวจการก่อสร้าง