ตรวจเยี่ยมติดตามและให้กำลังใจ รร.แก่งคอย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการบริหารสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย และคณะผู้บริหารนำตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนแก่งคอย ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม