นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย น.ส.สุพัตรา เมืองบุญชู และนายพัฒนะพจ วิมาโน เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศ กำกับ ติดตามในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ดูภาพเพิ่มเติม