” วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบหมายให้ นายศุภกิตติ์ บมสระน้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และน.ส.อรวรรณ เตียวเจริญ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2566 โดยมี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหง ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมศูนย์ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม