วันครู 16 มกราคม 2566 ครั้งที่ 67

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายคงชนะ ปะมาคะเต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ และครูในสังกัด ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จัดงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 ทั้งนี้ภายในงาน ดร.มะลิวัน มาเหง่า เป็นผู้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ 
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม