นิเทศ กำกับ ติดตาม รร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การฉีดวัคซีนโควิดของครู บุคลากร และเด็กนักเรียน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี น.ส.นันท์นภัส ชฎาจิตร ผอ.รร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม พร้อมด้วย รอง ผอ.รร. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ กำกับ ติดตามในครั้งนี้ ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม