ร่วมกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ มอบหมายให้ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพม.สบ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ ครุภัณฑ์โรงอาหารและหอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ทั้งนี้ได้ยอดการทำบุญ จำนวนทั้งสิ้น 4,233,314.99 บาท ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม