ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี พร้อมด้วย น.ส.อรไท แสงลุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพชร พิมพ์วาปี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายปฏิหารย์ สูนย์แก้ว ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี