ผอ.สพม.สบ เข้าเยี่ยมคารวะ คลังจังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ คลังจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB 
ดร.มะลิวัน มาเหง่า  
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม