พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ รร.เสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อใหญ่ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระสมณวัตรวิมล “หลวงพ่อใหญ่” พระสงฆ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” โดยมี พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี มี พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานสงฆ์ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้แผ่นศิลาฤกษ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” พร้อมด้วย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงเจิมและทรงพระสุหร่าย ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำหรับเชิญมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
ดร.มะลิวัน มาเหง่า
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม