มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางกุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เป็นผู้แทนนายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีที่ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี