เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม