เปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” (MOE Safety Center) จังหวัดสระบุรี โครงการดังกล่าว สพม.สบ โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สบ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.สบ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 21 แห่ง และบุคลากรในสังกัด ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน เนื่องด้วย สพม.สบ นำเข้าข้อมูลในระบบ MOE Safety Center ครบ 100% เป็นอันดับที่ 1 ของ สพท. ทั้งหมด 245 เขต ทั้งนี้มี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม