แสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.สระบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.ฐิติพร หงษ์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เดินทางมาแสดงความยินดีกับ ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ในการเข้าดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งส่ง นางสาวอรไท แสงลุน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม