ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งนี้มี นายนายพชร พิมพ์วาปี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร และมีบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *