ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 ทั้งนี้มี พล.ต.ต. ฐณธรณ์ คงชีพ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี