การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่าผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี