ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สระบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) ซึ่งมารายงานตัว จำนวน 6 ราย 5 สาขาวิชาเอก ณ ห้องประชุมสระบุรีวนิชชากร สพม.สระบุรี