เจ้าหน้าที่ พสน.สพม.สระบุรี ร่วมคณะออกตรวจในวันลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ พสน.สพม.สระบุรี (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอ จังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี ออกตรวจเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อตรวจ ติดตาม นักเรียนนักศึกษาให้เกิดความสงบ เรียบร้อยและความปลอดภัยในวันลอยกระทง ณ อำเภอเสาไห้ และอำเภอเมือง จ.สระบุรี