การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. สพม.สระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ครั้งที่ 12/2566 ทั้งนี้มี พล.ต.ต. ฐณธรณ์ คงชีพ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สพม.สระบุรี