เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAO SRI โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพองค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม