ประธานพิธีเปิดการจัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมวกเหล็กร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ดูภาพเพิ่มเติม