ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ รร.มวกเหล็กวิทยา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และ ห้อง To Be Number One และการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน แบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจผู้บริหารและครู กรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรั้วกำแพงและห้องน้ำของโรงเรียนได้รับความเสียหาย โดยมี ดร.เอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนหมวกเหล็กวิทยา ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สพม.สบ สพม.สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี SESAOSB
โรงเรียนมาตรฐาน ผู้บริหารคุณธรรม ครูนวัตกรรม นักเรียนคุณภาพ
องค์กรมาตรฐาน บริการด้วยคุณธรรม