ประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 9.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานเข้าร่วมประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ทั้งนี้ มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี