ประกาศรับสมัคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี : 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ: 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 -24 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://drive.google.com/…/1MvwTDd4EZJsG7ioE3HN…/view…
ใบสมัคร https://drive.google.com/…/1BetG0RLjU1wWPE8WYjVCqs…/view
ติดต่อสอบถาม โทร. 036 340 783