ประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 7 กันยายน 2564 ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.สระบุรี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ สพม.สระบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สระบุรี สพม.ลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี