ประชุมผู้อำนวยการ รร. ในสังกัด สพม.สบ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี โดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาภายในสังกัด ทั้ง 21 แห่ง และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของ ศบค.จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site และหารือข้อราชการ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ดูภาพเพิ่มเติม

สพม.สระบุรี สพม.สบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ดร.มะลิวัน มาเหง่า