ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เวลา 08.30 น. สพม.สระบุรี นำโดย ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผอ.สพม.สระบุรี มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รอง ผอ.สพม.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ทั้งนี้มี นายสุภัทรชัย กระสินหอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร และมีบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 120 ปี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม